Slide

Łamiemy bariery

18 maja, 2024

Pierwsze koty za płoty! 15 maja rozpoczęliśmy realizację projektu Beskidy bez Barier 2024. Inauguracja miała miejsce na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu, gdzie odbyło się pierwsze z cyklu wydarzeń plenerowych pn. Łamiemy bariery.

Podstawowym celem tak wydarzenia, jak i całego projektu jest aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnościami, integracja i łamanie barier. W tym wypadku cele te osiągnięto dzięki zajęciom sportowym w formie gier i zabaw ruchowych, nauce pierwszej pomocy, a także wzbudzającymi największe zainteresowanie uczestników przejażdżkami motorówką po Jeziorze Żywieckim. W trakcie pełnego dnia atrakcji uczestnicy wydarzenia ugoszczeni zostali również kiełbaską z ogniska i napojami.

Wydarzenie zrealizowaliśmy we współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Zarzeczu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wodnym Pogotowiem Ratunkowym, Klubem Żeglarskim Halny i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Wydarzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego Samorządu Województwa Śląskiego.

 

 

Powrót