Slide

Beskydské lavičky

22 lipca, 2022

V júni 2022 bolo na turistických chodníkoch na poľskej a slovenskej strane hranice postavených 26 beskydských lavičiek.

Lavičky ako miesto odpočinku pre unavených turistov sú zároveň odkazom na kultúrne a prírodné dedičstvo Beskýd. Ich forma spája prvky tradície a modernosti. Jasne odkazujú na symboliku valašských brán, ktoré sú charakteristickým architektonickým prvkom karpatského oblúka, teda aj Beskýd. Rezbárske ornamenty „totemov“ na lavičkách tiež nie sú náhodné. Rozety a iné ozdobné prvky, ktoré sú na nich viditeľné, sú základnými formami tradičnej výzdoby a ornamentiky v regióne už po stáročia. Na ôsmich totemoch sú vyrezávané zvieratá, zbojníci a iné prvky odkazujúce na miestne príbehy alebo legendy. Ďalších osem je korunovaných vitrážovými oknami a zvyšných desať je inšpirovaných tradičnými ľudovými svätyňami, ktoré sa stále nachádzajú na beskydských chodníkoch. Na druhej strane sú na sedadlách lavíc názvy miest, kde sú umiestnené.

Pri potulkách po beskydských chodníkoch hľadajte naše lavičky na týchto miestach, a to na vrchole Szyndzielnia a v lyžiarskom stredisku Dębowiec, na Námestí sv. Jakuba a v okolí amfiteátra Skalité v Szczyrku, na Skrzyczne, na holi Jaworzyna, v kameňolome v Kozách, na mieste pre otužovanie – Porąbke, v parkoch v Jaworze a Żywci, na Zlatom Grone v Istebnej, na Stožku, Soszowe a Góre Cieślar vo Wisle, na Ficońke a Bukowine v Żabnici, v Łodygowiciach, na Leskowci v Targoszowe, na Hajdówke v Jordanowe, na Makowskej Góre v Makowe Podhalańskom, na Mosornom Grońi a priesmyku Brona v Zawoji a na Slovensku v obciach Svederník, Zákamenné, Zubrohlava a Mojš.

Lavičky vznikli v rámci mikroprojektu s názvom Oddychujte v Beskydách, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a štátneho rozpočtu.

Vedúcim partnerom projektu je Miestna turistická organizácia Beskydy (Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy) so sídlom v Bielsku-Bialej na námestí Opatrzności Bożej 18 (www.visitbeskidy.pl). Projekt sa realizuje v spolupráci so slovenským združením – Združenie región Beskydy so sídlom v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1 (www.regionbeskydy.eu).

Powrót