Slide

Ławeczki beskidzkie czekają na turystów

22 lipca, 2022

W czerwcu 2022 roku na szlakach turystycznych po polskiej i słowackiej stronie granicy stanęło 26 ławeczek beskidzkich.

Stanowiąc miejsce odpoczynku strudzonych wędrówką turystów ławeczki nawiązują jednocześnie do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidów. Ich forma łączy w sobie cechy tradycji i nowoczesności. W oczywisty sposób nawiązuje do symboliki bram wołoskich, które są charakterystycznym elementem architektonicznym łuku Karpat, a tym samym Beskidów. Nieprzypadkowe są również zdobienia snycerskie „totemów” ławeczek. Widoczne na nich rozety i leluje od wieków stanowią bowiem podstawowe formy tradycyjnych dekoracji i zdobień w regionie. Zwieńczenie ośmiu totemów stanowią rzeźby zwierząt, zbójców i innych elementów nawiązujących do lokalnych podań lub legend. W wypadku kolejnych ośmiu zwieńczeniem są malowane na szkle witrażyki, a w wypadku pozostałych dziesięciu dostrzec możemy nawiązanie do tradycyjnych kapliczek ludowych, które po dziś dzień napotykamy na beskidzkich szlakach. Na siedziskach ławeczek znajdują się natomiast nazwy miejsc posadowienia.

Wędrując po beskidzkich szlakach wypatrujcie naszych ławeczek w następujących miejscach: na Szyndzielni i Dębowcu w Bielsku-Białej, na pl. Św. Jakuba i w okolicach amfiteatru Skalite w Szczyrku, na Skrzycznem, na Hali Jaworzyna, w kamieniołomie w Kozach, w okolicach morsowiska w Porąbce, w parkach w Jaworzu i Żywcu, na Złotym Groniu w Istebnej, na Stożku, Soszowie i Górze Cieślar w Wiśle, na Ficońce i Bukowinie w Żabnicy, w Łodygowicach, na Leskowcu w Targoszowie, na Hajdówce w Jordanowie, na Makowskiej Górze w Makowie Podhalańskim, na Mosornym Groniu i Przełęczy Brona w Zawoi oraz na Słowacji w miejscowościach Svedernik, Zakamenne, Zubrohlava i Mojš.

Ławeczki powstały w ramach mikroprojektu pn. Odpocznij w Beskidach, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa.

Partnerem wiodącym projektu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy w siedzibą w Bielsku-Białej przy plac Opatrzności Bożej 18 - www.visitbeskidy.pl Projekt realizowany jest we współpracy ze słowackim stowarzyszeniem Združenie Región Beskydy z siedzibą w Żylinie, Námestie obetí komunizmu 1 – www.regionbeskydy.eu

Powrót