Slide

Oddýchnite v Beskydách – výstup po trase beskydských lavičiek – tak to bolo

30 września, 2022

Posledný septembrový štvrtok sa ukázal ako ideálny deň na zavŕšenie poľsko-slovenského projektu s názvom Oddýchnite v Beskydách. Pri tejto príležitosti Miestna organizácia cestovného ruchu Beskydy a Združenie Región Beskydy zorganizovali horský výstup po stopách beskydských lavičiek, ktoré boli osadené v rámci projektu. Pre niektorých znamenal výstup ukončenie letnej sezóny, pre iných otvorenie jesennej turistickej sezóny na beskydských chodníkoch.

Počas prechádzky pod vedením dvoch beskydských sprievodcov sme videli 4 z 26 lavičiek roztrúsených v Beskydách na poľskej a slovenskej strane hranice. Účastníci horskej túry vyrazili z amfiteátra Skalité v Szczyrku. Najprv sme navštívili dve lavičky v centre zimného hlavného mesta regiónu a potom sme sa vydali na horské chodníky. Počas túry na Skrzyczne sme navštívili Halu Jaworzynu, kde sa nachádza aj jedna z našich lavičiek.

Premenlivosť počasia a náročnosť trate sa prejavila aj medzi účastníkmi túry. Prvý z nich dorazil do cieľa na vrchole Skrzyczne okolo 13:00, posledný o necelých 30 minút neskôr. V horskej chate PTTK na Skrzyczne čakala na účastníkov zjazdu horalská hudba a teplé regeneračné občerstvenie.

S potešením oznamujeme, že okrem Poliakov a početnej skupiny turistov zo Slovenska sa na výstupe zúčastnili aj hostia z Českej republiky a Ukrajiny.

* * *

Výstup sa realizoval v rámci mikroprojektu s názvom Oddýchnite v Beskydách spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu.

Powrót