Slide

Pozor na súťaž!

4 lutego, 2022

Realizáciou mikroprojektu s názvom Oddýchnite si v Beskydách , ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko INTERREG V-A na roky 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu Miestna turistická organizácia BESKIDY vyhlasuje súťaž na návrh Beskydskej lavičky.

Máte radi horskú turistiku? Pracujete profesionálne alebo máte ako hobby dizajn, navrhovanie, technický výkres? Zaujímaš sa o kultúrne dedičstvo Beskýd?

Ak ste odpovedali ÁNO na všetky alebo aspoň na jednu z týchto otázok… určite si prečítajte náš inzerát.

Cieľom súťaže je vybrať najlepší dizajn Beskydskej lavičky, ktorá svojou formou odkazuje na kultúrne dedičstvo regiónu. Podľa ustanovení mikroprojektu by mali byť lavičky zhotovené z miestneho odolného dreva alebo dreva, riadne zabezpečeného pred poveternostnými podmienkami aké sú v Beskydách (sneh, dážď, vietor). Rozmery lavice by mali umožniť odpočinok aspoň pre dve osoby, aby bolo aj miesto na turistický ruksak, termosku, raňajky atď.

Čo urobíme s projektom, ktorý sa bude najviac páčiť súťažnej porote?

Tento rok bude na vybraných turistických chodníkoch v Beskydách umiestnených 26 takýchto lavičiek na poľskej a slovenskej strane hranice. Všetky lavičky budú vyrobené podľa víťazného návrhu a prvkom, ktorý je bude odlišovať budú dekorácie / rezby, ktoré budú okrem iného obsahovať názvy miesta ich umiestnenia.

Pravidlá súťaže (v poľskom jazyku) nájdete TU.

Ak sa chcete zúčastniť súťaže, nezabudnite, že:

  • lavičky musí byť originálny, vyhotovený špeciálne pre potreby súťaže,
  • súťaže môže byť plnoletá fyzická osoba, ktorá spolu s návrhom by mala predložiť krátky životopis a portfólio (ak ich má),
  • môžu do súťaže prihlásiť viac návrhov,
  • každý z návrhov treba doručiť e-mailom na adresu biuro@visitbeskidy.pl s popisom (v názve správy) Prihláška na súťaž o návrh Beskydskej lavičky,
  • je potrebné predkladať v elektronickej forme v súboroch PDF alebo JPEG v rozlíšení nie nižšom ako 1920 x 1080 px, 300 DPI,
  • projekt by mal pozostávať z dvoch častí: vizualizácia lavičky a samostatný súbor vo forme technického výkresu s rozmermi,
  • odmena pre autora najlepšieho projektu – tisíc eur.

Powrót