Slide

Rozstrzygnięto konkurs na projekt ławeczki beskidzkiej

1 marca, 2022

24 lutego br. miało miejsce posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięski projekt ławeczki beskidzkiej w mikroprojekcie pn. Odpocznij w Beskidach. W terminie określonym w regulaminie konkursu na adres poczty elektronicznej organizatora wpłynęło 13 prac zgłoszonych przez 11 projektantów.

Komisja konkursowa poddała wnikliwej analizie zgłoszone projekty i (jednogłośnie) podjęła decyzję o wyborze projektu autorstwa pana Jacka Grasia z Bielska-Białej. Zwycięski projekt łączy w sobie cechy tradycji i nowoczesności. W oczywisty sposób nawiązuje do symboliki bram wołoskich, które są charakterystycznym elementem architektonicznym łuku Karpat, a tym samym Beskidów.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu organizator zastrzegł sobie prawo do drobnej korekty zwycięskiego projektu. O uwzględnienie i naniesienie uwag – w celu ostatecznego przystosowania projektu do realziacji – poproszony został jego autor. Korekta dotyczyła zróżnicowania zdobień totemów poszczególnych ławek i ich dostosowania do miejsc posadowienia w terenie. Komisja zwróciła ponadto uwagę na koniczność uproszczenia zdobień totemów tak by były one bardziej odporne na potencjalne akty wandalizmu, zachowując jednocześnie nawiązania do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu takie jak rozety, leluje, itp. Ostateczny rezultat widoczny jest na zamieszczonej poniżej wizualizacji. W najbliższym czasie ogłoszona zostanie procedura, która wyłoni wykonawcę ławeczek.

Mikroprojekt pn. Odpocznij w Beskidach współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa.

Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY w partnerstwie ze słowackim Združeniem Región Beskydy.

 

Powrót