Slide

Ruszyła procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy ławeczek beskidzkich

16 marca, 2022

Końcem lutego br. miało miejsce posiedzenie jury, które wyłoniło zwycięski projekt ławeczki beskidzkiej w mikroprojekcie pn. Odpocznij w Beskidach. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu organizator zastrzegł sobie prawo do drobnych korekt zwycięskiego projektu. O ich uwzględnienie i naniesienie poproszony został autor. Korekta dotyczyła zróżnicowania zdobień totemów poszczególnych ławek i ich dostosowania do miejsc posadowienia w terenie. Autor uwzględnił uwagi jury przedstawiając ostateczną wersję projektu w trzech wariantach.

Dzisiaj (16 marca 2022 roku) ogłoszona została procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Zainteresowanych pozyskaniem zlecenia zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału i szczegółami udzielenia zamówienia. Są one dostępne na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/98844

Mikroprojekt pn. Odpocznij w Beskidach współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa. Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY w partnerstwie ze słowackim Združeniem Región Beskydy.

Powrót