Slide

Wybrano wykonawcę ławeczek beskidzkich

4 kwietnia, 2022

1 kwietnia br. wyłoniono wykonawcę, któremu powierzone zostanie zadanie wykonania i posadowienia w terenie 26 ławeczek beskidzkich oraz wykonanie i montaż 26 tabliczek informacyjnych z tekstem w języku polskim i słowackim.

W terminie wskazanym przez zamawiającego (Lokalną Organizację Turystyczną Beskidy) wpłynęły trzy oferty. Dwie z nich złożono za pośrednictwem bazy konkurencyjności, jedna wpłynęła pocztą elektroniczną. Jako że jedynym kryterium oceny ofert była cena Zamawiający zdecydował się na wybór oferty złożonej przez Fundację Ludzie-innowacje-Design z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Gazowniczej 9.

Wybrana oferta opiewała na kwotę 113.880,00 zł brutto, przy czym koszt wykonania i posadowienia w terenie jednej ławeczki zamknie się w kwocie 4.120,00 zł brutto, a koszty tabliczki informacyjnej 260,00 zł brutto.

* * *

Mikroprojekt pn. Odpocznij w Beskidach współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa.

Powrót