Slide

Słowa mają moc – regulamin konkursu

9 sierpnia, 2023

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. Zapraszamy w Beskidy – rozwój instytucjonalny Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy, który finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Organizator, tematyka i czas trwania konkursu.

1.1 Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy, ul. Widok 18/1, 43-300 Bielsko-Biała zwana dalej Organizatorem.

1.2 Tematyką konkursu jest wybór najpopularniejszego góralskiego słowa lata. Do konkursu zgłaszać można pojedyncze słowa, regionalne mądrości, popularne sformułowania i innego rodzaju związki frazeologiczne.

1.3 Konkurs odbywa się od 9 do 31 sierpnia 2023.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

2.1 Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat, spełnią wymogi określone w regulaminie i posiadają aktywne konto w serwisie społecznościowym facebook.

Zasady konkursu.

3.1 Konkurs zostaje ogłoszony na profilu organizatora – www.facebook.com/lot.beskidy 9 sierpnia 2023 roku.

3.2 Konkurs składa się z dwóch etapów: pierwszy trwa od 9 do 20 sierpnia, drugi od 21 do 31 sierpnia 2023 roku.

3.3 Propozycje słów należy nadsyłać do 20 sierpnia 2023 roku. Propozycje nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3.4 21 sierpnia na profilu Organizatora rozpocznie się głosowanie, które potrwa do północy 31 sierpnia 2023 roku. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której propozycja otrzyma największą liczbę głosów.

3.5 Propozycje konkursowe należy przesyłać na adres biuro@visitbeskidy.pl lub zamieszczając komentarz pod postem konkursowym na profilu organizatora – www.facebook.com/lot.beskidy

Nagrody.

4.1 Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której propozycja otrzyma największą liczbę głosów. Nagrodą w konkursie jest zestaw 4 koszulek promocyjnych z grafiką obrazującą zwycięskie słowo.

Dane osobowe

5.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Uczestnicy, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród.

5.2 Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych lub podatkowych. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika zgody na komunikację marketingową, dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania.

5.3 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.4 Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.5 Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

5.6 Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie, zostanie zawiadomiony o wygranej za pośrednictwem konta Uczestnika w serwisie społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu, poprzez przesłanie tzw. wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

 

Powrót