Początki Lokalnej Organizacji Turystycznej BESKIDY sięgają sierpnia 2011 roku kiedy to założono klaster turystyczny pod nazwą Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej.

W ramach klastra wykreowane zostały i wdrożone innowacyjne narzędzia i produkty branżowe stanowiące zaczątek wymiany i przekazu informacji dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Trwałość projektu gwarantować miała - powstała na bazie klastra i czerpiąca z jego doświadczenia - lokalna organizacja turystyczna. 30 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie założycielskie, a 7 września oficjalnie zarejestrowana została LOT Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest wsparcie lokalnego rynku turystycznego oraz promocja Beskidów i Bielska-Białej jako miejsca o bogatych walorach turystycznych. LOT Beskidy stanowi swego rodzaju płaszczyznę współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a szeroko pojętą branżą turystyczną. Aktualnie stowarzyszenie liczy sobie 24 członków.

Statut LOT Beskidy dostępny statut.