Slide

Mamy to! Zapraszamy w Beskidy!

22 stycznia, 2022

Z przyjemnością informujemy, że wniosek na projekt pn. Zapraszamy w Beskidy, który złożyliśmy we wrześniu 2021 roku do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, spełnił wszystkie ustanowione wymogi i został zarekomendowany przez Euroregionalny Komitet Sterujący do dofinansowania ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt został zatwierdzony w wysokości 34 950,00 EUR całkowitych wydatków kwalifikowalnych przy maksymalnej kwocie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszącej 29 707,50 EUR (85 %).

 

Co to oznacza?

Mamy potwierdzenie wsparcia finansowego projektu nad którym pracowaliśmy wspólnie z naszym czeskim partnerem.

 

Jakie są główne założenia projektu?

Zakładamy, że realizacja projektu wpłynie pozytywnie na postrzeganie Beskidów jako ciekawej destynacji turystycznej. Wierzymy, że przyczyni się do rozwoju turystyki, która stanowi jedną z podstawowych gałęzi gospodarki regionu. Działania realizowane w ramach projektu będa doskonałą okazją do prezentacji i promocji bogatego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, a wymiana doświadczeń i poglądów z partnerem czeskim wpłynie z pewnością na dalszy rozwój współpracy i posłuży lepszemu poznaniu walorów i atrakcji pogranicza.

W ramach projektu planowany jest zakup kompletnej zabudowy namiotu promocyjnego, który w najbliższych latach stanowił będzie przenośne stoisko reklamowe Beskidów. Jeszcze w tym roku - w ramach realizacji projektu – namiot posłuży jako miejsce promocji w trakcie co najmniej 7 wydarzeń plenerowych w Polsce i Czechach oraz dwóch branżowych targów turystycznych. Oprócz materiałów promocyjnych i bezpośrednich kontaktow z gestorami bazy turystycznej, uczestnicy wydarzeń częstowani będą przysmakami kuchni regionalnej i beskidzką wodą źródlaną..

O postępach w realizacji projektu informować będziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej i na profilu w mediach społecznościowych.

Powrót

Artykuły powiązane

28/11/2022

Beskidy w Warszawie

czytaj więcej
18/09/2022

50. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

czytaj więcej
10/09/2022

Burčákové slavnosti 2022

czytaj więcej
03/09/2022

BESKIDY RUN – Skrzyczne – Wyzwanie 1257

czytaj więcej
28/08/2022

Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails 2022 za nami

czytaj więcej
19/07/2022

Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce 2022

czytaj więcej
13/06/2022

Beskidy w Parku Śląskim

czytaj więcej
30/01/2022

10. Narciarski Puchar Reksia

czytaj więcej