Slide

Realizujemy projekt pn. ‘Odpocznij w Beskidach’

21 marca, 2022

Z przyjemnością informujemy, że jednym z realizowanych przez nas projektów jest mikroprojekt pn. Odpocznij w Beskidach, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa.

Partnerem wiodącym projektu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej przy Placu Opatrzności Bożej 18 – www.visitbeskidy.pl

Projekt realizowany jest we współpracy ze słowackim stowarzyszeniem Združenie Región Beskydy z siedzibą w Żylinie, Námestie obetí komunizmu 1 – www.regionbeskydy.eu

Założenia projektu opierają się na promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidów. Służyć temu ma sieć 26 ławeczek beskidzkich, które staną na wybranych szlakach turystycznych regionu, po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Ławeczki będą miejscem odpoczynku dla mieszkańców i turystów przemierzających szlaki turystyczne i odwiedzających lokalne atrakcje pogranicza. Dzięki tabliczkom informacyjnym będą pełniły również rolę edukacyjną. W ramach projektu zorganizowany zostanie ponadto rajd turystyczny i konkursy z nagrodami dla turystów korzystających z ławeczek. Planowana jest również wizyta blogera i artykuł promocyjny w prasie branżowej.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 roku.

Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 43.455,90 euro przy czym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wynosi 36.937,51 euro, co stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Powrót

Artykuły powiązane

30/09/2022

Oddýchnite v Beskydách – výstup po trase beskydských lavičiek – tak to bolo

czytaj więcej
30/09/2022

Odpocznij w Beskidach – rajd szlakiem ławeczek beskidzkich – tak było

czytaj więcej
19/09/2022

Rajd szlakiem ławeczek beskidzkich

czytaj więcej
23/08/2022

Moje ławeczki beskidzkie – zapraszamy do udziału w konkursie

czytaj więcej
25/07/2022

Uwaga konkurs!

czytaj więcej
22/07/2022

Beskydské lavičky

czytaj więcej
22/07/2022

Ławeczki beskidzkie czekają na turystów

czytaj więcej
04/04/2022

Wybrano wykonawcę ławeczek beskidzkich

czytaj więcej
16/03/2022

Ruszyła procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy ławeczek beskidzkich

czytaj więcej
01/03/2022

Rozstrzygnięto konkurs na projekt ławeczki beskidzkiej

czytaj więcej
04/02/2022

Pozor na súťaž!

czytaj więcej
04/02/2022

Uwaga konkurs!

czytaj więcej